Sztuka przetrwania, czyli jak powstało Chłopskie Jadło | Książka autorstwa znanego krakowskiego restauratora, twórcy sieci restauracji Chłopskie Jadło, Jana Kościuszko. Opracowanie graficzne książki autorstwa Teresy B. Frodymy zrealizowała nasza firma. Projekt bardzo nietypowy (jak na książkę) zawierał setki małych ilustracji włamywanych w tekst, co było dość kłopotliwe w łamaniu. Ciężką pracę nad książką wynagrodził jednak efekt końcowy, zadowalający wymagającego autora, projektanta i nas wykonawców. Druk: Technet, Kraków